سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

معلم شهید دکتر علی شریعتی
ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۳   کلمات کلیدی: علی شریعتی
 ... من اشک های شما را نمی توانم ببینم ، هر قطره اش کلمه ای است که بیچارگی مرا حکایت می کند . هر کلمه اش دشنامی است که هستی مرا آتش میزند ... سرتان را بالا بگیرید ، این شانه ها که می لرزد احساس می کنم که دنیا زیر پایم دارد متلاشی می شود، احساس می کنم که از من ، از همه ی هستی من جز توده ی دودی که در دست نسیمی پریشان می شود هیچ باقی نمی ماند و آن چه می ماند خاکستر سرد و تیره ای است که از آن نفرت دارم ... رنج می برم ... معلم شهید علی شریعتی – گفتگوهای تنهایی از صفحه 422