سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

معلم شهید دکتر علی شریعتی
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۳   کلمات کلیدی: علی شریعتی
 

... دل نهانگاهی است غیبی که در آن سراپرده قدس جز دو کس را راه  

نیست   ، معبود و معشوق.

و خوشا آنان که معبودشان و معشوق شان هر دو یکی است و اینان اند که از 

شرک به توحید رسیده اند و آخرین مرحله ی توحید یگانگی این دو گانه

است . معلم شهید علی شریعتی – گفتگوهای تنهایی از صفحه 455