سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

کنفوسیوس
ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: ادبیات

 

کنفوسیوس :

توقعات مرد شرافتنمد همواره نسبت به خودش است حال آنکه توقعات مرد پست از دیگران است .

 

تعالیم کنفوسیوس ترجمه ی فریده مهدوی دامغانی .