سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

همبستگی
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

مذهب نقش اصلی را در همبستگی اجتماعی ایران بر عهده دارد ؛ همچنین زیر سوال بردن ارزش ها ، اعتقادات و آداب و رسوم دینی ، زمینه های تهدید همبستگی در ایران را فراهم می کند ؛ ولی نباید از نقش احساسات وطن دوستانه و عناصر ملی و ایرانی در ایجاد همبستگی غعافل بود . دست کم یکی از دستاویز های مهم پادشاهان صفوی برای به وجود آوردن همبستگی میان مردم ایران ، تشکیل حکومت ملی به نام ایران و تاکید بر عناصر ملی و کشیدن مرز های ملی میان کشور ایران و کشور های بیگانه بود .

 

عوامل همبستگی و گسستگی ایرانیان نوشته ی اسماعیل یعقوبی از انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .