سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ایران
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

ایران به همین شکل و شمایل و پستی و بلندی و فراز  نشیبی که هست و با کویر سوزان کرمانش و آب فراوان کرخه و کارونش ، بدون هیچ امتیاز خاص فردی و گروهی ، ملک مشاع همه ی ایرانیان است . به همین جهت هم حق هر فرد و هر گروه ایرانی است که  آگاهانه به تعریف و تبیین و تاکید هویت خود در این جامعه ی ایرانی بپردازد و وظایف اخلاقی و عقیدتی و قانونی خود را در برابر همان جامعه انجام دهد و به طرق مشروع و قانونی حقوق حقه ی خود را مطالبه کند که حق هم دادنی است و هم گرفتنی است .

 

قسمتی از کتاب بحران هویت قومی در ایران نوشته علی الطائی .