سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فتنه ی شبهه انگیز
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 

امیرالمونین علی علیه السلام :

فتنه ها هرگاه رو کنند به شبهه می اندازند و هرگاه پشت کنند پرده از شبهات بر می دارند .فتنه ها موجی همچون موج دریا دارند و طوفانی همچون طوفان باد ، به شهری برخورد می کنند و شهر دیگری را از یاد می برند .