سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

توهین به افراد
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: امام خمینی ،سیاست ،تاریخ

تمامی نامزد ها سعی کنند تبلیغات انتخاباتی شما در چارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام شود و از کار هایی که با شئون اسلام منافات دارد جلوگیری گردد .

... اگر در تبلیغات ، حریم مسائل اسلامی رعایت نشود ، چگونه منتخب حافظ اسلام می شود .

باید سعی شود تا خدای ناکرده به کسی توهین نگردد .

 

آیت الله العظمی خمینی – 11/ 1 / 67

صحیفه نور جلد 20 صفحه 194