سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دیدن یا ندیدن
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: وبگردی ،سیاست

 

برای دیدن دو چشم لازم است

برای شنیدن دو گوش

برای گریستن اشک

اما برای ندیدن پلک لازم نیست ،

 

                   لازم نیست چشمها را ببندیم تا نبینیم

                        می توان با چشم های باز هم حقایق را ندید.

                        می توان با گوشهای شنوا هم فریادها و ناله ها را انکار کرد.

می توان روشنایی را رنگی از تعصب پاشید , سیاه کرد

                        می توان اما.........

                        برای برخاستن و برای ایستادن دو پا لازم است و برای آزاد

                        بودن ، آزاد زندگی کردن ، انسان بودن کافیست .

                        برای حرکت کردن هم دو پا لازم است. برای یکی شدن برای

                        گره خوردن ، عشق لازم است .

                        برای جاری شدن برای سیل شدن  برای آباد کردن  هزاران

                        چشم و گوش و پا لازم است. هزاران قلب سرشار از عشق

                        لازم است. برای تغییرکردن برای عاشق شدن

                        اراده لازم است.

                        برای تصمیم گرفتن

                      برای اراده کردن 

                        تنها یک لحظه از زمان کافیست

 

 

نقل از اینجا