سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

معلم شهید دکتر علی شریعتی
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۳   کلمات کلیدی: علی شریعتی

اما ... مدتی است بر جاده هموار می رانیم .

حرف های نزدیک دارند فرا می رسند .

مهربانی جاده ای است که هر چه پیش تر روند خطرناک تر میگردد .

نمی توان بازگشت ...

          اما لحظه ای باید درنگ کرد .

و شاید چند گامی بر بیراه رفت .

مدتی است بر جاده هموار می رانیم ... حرف های نزدیک دارند فرا میرسند .

معلم شهید علی شریعتی – گفتگوهای تنهایی صفحه 574