سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

انتخاب ما و آیندگان
ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شخصی

 

به نام خدا

 

امروز جمعه است .

جمعه روز جماعت است و امروز تجلی تجمع مردم ایران را در پای صندوق دیدیم که هرکس برای تبیین اراده خود بر روی برگه نامی نوشت . نامی شخصی که به اندیشه ها و اعمال ما نزدیکتر است بر روی برگه ها آمد . شاید بتوان گفت در این بین گزینه ایده آلی وجود نداشته است ولی در این فرصت باید از بین این افراد فردی برگزیده شود و آنکس انتخاب شود نشان دهنده سلیقه ملت ایران خواهد بود .

هرچند امروز هم خواهد گذشت و این دوره هم به چشم بهم زدنی تمام خواهد شد ولی تاریخ همیشه زنده است و انتخاب ما تاریخ ساز خواهد شد  و ای کاش در برابر آیندگان سربلند باشیم .