سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

اون که رفته دیگه بر نمی گرده
ساعت ۳:٤٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 

 

و علی علیه السلام فرمود :

حق و باطل همیشه در پیکارند و برای هر کدام طرفدارانی است ، اگر باطل پیروز شود ، جای شگفتی نیست ، از دیرباز چنین بوده ، چه بسا روزی فراوان گردند و پیروز شوند ، اما کمتر اتفاق می افتد که چیز رفته بازگردد.