سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جهل مردم
ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 

علی پسر ابوطالب هنگامی که از لجبازی و دشمنی و نیز جهل مردم خسته شده بودند این گونه دعا کرد :

خدا بهتر از آنان را به من بدهد و به جای من شخص بدی را بر آنها مسلط گرداند .