سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شریعتی
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۳   کلمات کلیدی: علی شریعتی

... همه کلماتی که دین مینامند به معنی مذهب است یعنی راه ، پس دین پایان پذیر است چون همان راه است ، هر وقت به انتهای راه رسیدی راه دیگر تمام است و طرز راه رفتن هم تمام .

 

معلم شهید علی شریعتی – گفتگوهای تنهایی صفحه  632