سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

کلاغ پر
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: ادبیات

گنجشک پر

کبوتر پر

بلبل پر

کلاغ پر

اما نه!

                                                کلاغ شهر ما پر نشد

این کلاغ چشم و رو سیاه

                     همه پرنده های شهر را پر کرد و خود

                                              حاکم این شهر بی پرنده شد

و امروز گنجشکان

             این معصومان تاریخ

کبوتران

         این سرایندگان ترانه آزادی

بلبلان

این سرایندگان ترانه رهایی

همه بی هویت شده اند

و از خود بیگانه

و کلاغان

          این بی شرمان تاریخ

                           این سیه رویان دشت خدا

سیاهی پرهایشان رابه رخ بی پران روزگار می کشند!

کدام قصه ننوشته است

روزی بی پران تاریخ پرواز خواهند کرد؟!

کدام قصه ننوشته است

             روزی بی پران تاریخ آزاد خواهند شد؟!

 

 

نقل از اینجا