سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

اشتباه جهنمی
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 

کسی که زیاد سخن می گوید زیاد هم اشتباه دارد ،

و هر کس که بسیار اشتباه کرد ، شرم و حیا او اندک است ،

 و آن که شرم او اندک ، پرهیزکاری او نیز اندک خواهد بود ،

و کسی که پرهیزکاری او اندک است دلش مرده ،

و آن کس که دلش مرده باشد در آتش جهنم سقوط خواهد کرد .

 

امام علی علیه السلام