سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

احمق نیستم
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: علی شریعتی

 

پر بودم و سیر بودم و سیراب

و لذتم تنها این که ...

آری کارم سخت است و دردم سخت

و از هر چه شیرینی و شادی و بازی محروم

اما ...

این بس که می فهمم !

خوب است ...

احمق نیستم .

 

 

معلم شهید شریعتی