سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

انتقام
ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

 

خدایا ! انتقام ما را نسبت به آن کسانی قرار بده که به ما ظلم کردند !

 

کینه ها و عداوت هایی که در روح پیدا می شود ممکن است موقتا به اعماق روح فرو برود و انسان به حسب شعور ظاهر خود آنها را فراموش کند و از یاد ببرد ، اما واقعا محو نمی شود ؛ در همان اعماق روح ، بی خبر از شعور ظاهر و عقل ظاهر ، مشغول فعالیت است که راهی پیدا کند و بیرون بیاید .

رسول اکرم می گوید :

خدایا ! این آتش که در دل ما هست و روزی زبانه خواهد کشید ، دیگری را نسوزد ؛ اگر می خواهد بسوزد همان کس را بسوزد که به ما ظلم کرده و سبب این آتش شده است .

...

اما وقتی که انسان نه به فرمان عقل آزاد بلکه به فرمان آن عقده ها و کینه های ته نشین شده در اعماق روح بخواهد انتقام بگیرد ، دیگر این ملاحظات در کار نیست .

 

رسول خدا می فرماید :

خدایا ! ما را طوری کن که انتقام ها و کینه های ما همان قدر باشد که دشمن را سرکوب کنیم ؛ در اعماق روح ما در اثر بی عدالتی ها و مظلومیت ها و ناتوانی ها ، عقده ها پیدا نشود که روح ما طبعا فشرده و آزرده و عاصی و سرکش و بدخواه و ظالم بشود ، از ظلم لذت ببرد ، از لگدمال کردن مردم لذت ببرد .

 

کتاب بیست گفتار نوشته استاد شهید مرتضی مطهری صفحه 105