سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

افتخار حق خواهی
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

 

ان الله اذا احب عبدا ، غته بالبلاء غتا

خداوند وقتیکه بنده ای را دوست بدارد او را در شدائد غرق می کند .

 

 

سختی ها و شکنجه ها و گرفتاری هایی که برای یک نفر در اثر حق گویی و حق خواهی و در اثر شخصیت انسانی و ملکوتی پیش می آید ننگ و عار نیست ، افتخار است .

تاریخ جهان پر است از کشته شدن های شرافتمندانه و زندانی شدن ها و زجر و شکنجه دیدن ها در این راه . این طور گرفتاری ها نه تنها مایه ی فخر خود آن بزرگان است بلکه سند افتخار بشریت است .

 

 

کتاب بیست گفتار نوشته ی استاد شهید مرتضی مطهری

صفحه ی 193