سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دین و سیاست
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: امام خمینی

 

همان طور که در صدها سال توطئه شان این بودکه باید روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد و استفاده های زیاد کردند و ما ضررهای زیاد از این بردیم ، الان هم گرفتار ضررهای او هستیم ، حالا دیدند این شکست خورد ، یک نقشه دیگر کشیدند و آن این است که انتخابات حق مجتهدین است ، انتخابات یا دخالت در سیاست حق مجتهدین است . مردم بیدار باشید توجه کنید اینها با توطئه هایشان می خواهند این کار را انجام دهند ... آنوقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به ما زدند ... این مطلب شکست خورده حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین است . یعنی در امور سیاسی درایران پانصد نفر دخالت کنند ، باقی شان بروند سراغ کارشان . یعنی مردم بروند سراغ کارشان . هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمردمرد ملا بیایند دخالت کننند...

امام خمینی ؛ صحیفه نور ج  18ص 246

 

به نقل از اینجا