سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نفرت بهشتی از ...
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شهید بهشتی

شما مردم ایران مطمئن باشید که ما احدی را به دلیل انتقاد از خودمان یا از دست اندرکاران دیگر جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نمی گذاریم کسی تعقیب کند ، تهدید کند .

با صراحت این را می گویم هر جا که در هر گوشه ی ایران کسی مزاحم و معترض کسی دیگر شود که چرا نسبت به مسئولان کشور انتقاد یا خرده گیری کردی ، این مزاحمت کننده کارش مورد تنفر ماست .

 

زندگی و مبارزات شهید آیت الله بهشتی

نوشته ی علی کردی

صفحه ی 226