سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فرهنگ زدگی
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

 

مردم فرهنگ زده خیال می کنند آگاه ترین و دانا ترین و بهترین مردم روی زمین اند ، حکومت و نظامشان بهترین حکومت ها ، آزادی تنها متعلق به آنان است و سایر مردم جهان به نوعی دربند و زنجیر هستند و از برای خود نوعی رسالت و وظیفه قائلند که دیگران را از غل و زنجیر اسارت رهایی بخشند .

 

ریشه های توسعه نیافتگی صفحه ی 212

 نوشته ی علیرضا علی آبادی