سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پادشاه مستبد و ...
ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ

 

 

ناظم السلام کرمانی در کتابش تاریخ بیداری ایرانیان در مورد محمدعلیشاه پادشاه مستبد قاجار چنین می نگارد :

 

اظهار تدین می کرد اما مقید به دین نبود ، خود را مسلمان می دانست ولی به مسجد و معبد توپ بست ، نسبت به سادات اظهار اخلاص می کرد لیکن سید را می کشت و چنانچه مرحوم سید جمال الدین اصفهانی را به دلیل آزادی خواهی حکم قتل داد .