سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نوری سعید
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ

 

نوری سعید سیاستمدار پیشین عراق که افکارش به مدت 38 سال بر مقدرات مردم عراق مسلط بود ؛ اگر در حضورش سخن از موضوعی پیش می آمد که راجع به آن اطلاعی نداشت سخت ناراحت می شد ، زیرا عقیده داشت که دنیا به تمامی در حد معلومات او پایان می پذیرد و آنچه او نمی داند در حقیقت وجود ندارد .

 

به نقل از کتاب در خاورمیانه چه گذشت  ؟!

ترجمه ی م . روحانی صفحه ی 11

 

 


 

 

گوبلز یکی از مشاوران هیتلر در سال 1935 میلادی و دو سال پس از به قدرت رسیدن نازیسم در آلمان درباره ی دموکراسی چنین نوشت :

 

ما همواره اعلام کرده بودیم که برای رسیدن به قدرت از امکانات دموکراسی استفاده خواهیم کرد و پس از رسیدن به قدرت ، هیچکدام از امکاناتی را که خودمان در اپوزیسیون از آن بهره می گرفتیم در اختیار مخالفان خود نخواهیم گذاشت .

 

مکتب دیکتاتورها ترجمه ی مهدی سحابی