سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سعدیا
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 

ای زبردست زیردست آزار

گرم تا کی بماند این بازار  ؟

 

به چه کار آیدت جهانداری

مردنت به که مردم آزاری

 

 

از گلستان سعدی