سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شریعتی
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۳   کلمات کلیدی: علی شریعتی
کتاب حج نوشته دکتر علی شریعتی از صفحه45 ای رحمن ! که دوست را مینوازی ! ای رحیم که آفتاب رحمتت ، از مرز کفرو ایمان ، شایستگی و ناشایستگی ، پاکی و ناپاکی ، و حتی دوستی و دشمنی ما میگذرد ، آری ، جز تو ، دیگر کسی را نخواهم ستود که حمد ویژه توست ، جز تو دیگر کسی را ارباب نخواهم گرفت که رب همه تویی که ملک و مالک روز دین تویی همه بتهایم را میشکنم . هیچکس را جز تو دیگر نمیشرستم ، از هیچ قدرتی جز تو دیگر یاری نمیگیرم ، ای تنها و تنها معبود من ، ای تنها و تنها مستعان من ! ما همه را که اینچنین بر بیراهه های جهل افتاده ایم ، بر گمراهیهای جورمان افکنده اند ، بازیچه ضعف های خویشیم و بازیچه قدرتهای غیر تو و غیر خویش ، به راه آر ، بر راه پاک راستی و آگاهی و حقیقت و کمال ، عشق و زیبایی و خیر بران ، ما را همراه آنها کن که دوستشان داشته ای و نعمتشان داده ای ، نه آنها که بر آنان خشمگینی و نه آنها که گمراهند.