سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حقیقتی برگونه ی اساطیر
ساعت ٧:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 

به نام خدا

 

سیزدهمین رجب سال روز میلادی کسی است که در تاریخ بشریت نتوان همانندش پیدا کرد و چه زیبا فرمود عزیزی که علی حقیقتی ایست بر گونه ی اساطیر!

 


 

سرنوشت انسان به نوعی پیوند خورده است با تاریخ زندگانی علی علیه السلام ! انسان ها و مرام ها و شاید همه تاریخ خلاصه شده است در زمانه ی علی !

شناخت علی بسیار کمک خواهد کرد به کسانی که جویای حق و حقیقت هستند .

علی مع الحق و حق مع علی !

 

کاری که مردم آن زمان در برابر علی انجام دادند درس های بسیاری است برای مردمان در همه ی زمان ها که چگونه در مقابل حقیقت موضع گیری کنند .

 

دشنمان علی که همانا دشمنان حق هم هستند بسیارند و هرکدام به شیوه و اسلوب خاصی سعی در جبهه گیری در برابرش را دارند و سیاست علی در برابر همه ی اینها فقط بر یک مبناست که آن هم حق است و البته عدالت .

 

حکومت چند ساله علی که بر مبنای عدالت بود میزان معیار تمامی حکومت هاست . حکومتی که در آن اساس نه میزان ایمان و زمان مسلمانی بلکه بر مبنای انسان بودن بنا شده است و حق هر فرد و از هر نوع و نژاد و مذهب یکسان است چه فرزند علی باشد و چه برده زاده ، چه عرب و چه عجم ، چه مرد مسلمان و چه زن یهودی !

 

در طول تاریخ مردمان بسیاری در آرزوی برپا کردن حکومتی همانند علی بودند و حاکمان بسیاری داعیه حاکمیتی همانند علی و این تاریخ است که نشان دهنده میزان نزدیکی حکومت هاست با حکومت علوی وگرنه ادعا از هرکسی بر می آید !

 

یا علی