سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آزاده
ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 

تقدیم به دوست بسیار عزیزم محمد :

 

آزاده را فزونتر از این رنج نیست کو

بیند خلاف حق و نیارد که دم زند

 

آید هزار گفته ی باطل به گوش او

او را مجال آن نه که لا و نعم زند

 

...

 

مرگ از برای مردم آزاده خوشتر است

صد بار از آنکه در ره باطل قدم زند

 

همرنگ چون نمی شود او با محیط

خواهد که خیمه سوی دیار عدم زند

 

 

ابوالقاسم حبیب اللهی