سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خودشناسی
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مذهبی

 

اگر خود و دشمن را مى شناسید نیازى به نگرانى در مورد نتیجه هر نبردى ندارید .

اگر خود را مى شناسید ولى شناخت مناسبى از دشمن ندارید در پى هر پیروزى باید نگران شکست باشید .

اگر نه خود را مى شناسید و نه دشمن را در همه نبردها مغلوب خواهید بود .

 

سان تزو