سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

رودکی
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: ادبیات

 

 

اى بــــلـبـل خوش آوا، آوا ده                اى ساقى ، آن قدح باما ده

با صد هــــــــزار مردم تنهایى                بى صد هزار مردم تنـــهایى

هیچ‌شادى‌نیست‌اندر‌این‌جهان              برتر از دیدار روى دوســــتان

هیچ‌تلخى ‌نیست بر دل‌تلخ‌تر                از فراق دوســـتان پر هـــنر

هیچ‌گنجى‌نیست از فرهنگ‌به              تا توانى، رو هوا زى گنج نه

 

شعرى از شاعر بزرگ پارسى رودکى

به نقل از اینجا