سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نامه ی صفوی
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ

اقسام نامه ها در دوران صفویه :

نامه ها در دوره صفویان غالبا دارای هقت رکن بوده است .

1-       تحمید و تمجید

2-       صلوات و تسلیم

3-       سبب صدور منشور

4-       توصیف و تعریف آن کس که منشور به نام اوست

5-       حکم سلطان بر تفویض امر بر آن کس که منشور به نام اوست

6-       تاکید بر اجرای آن امر به طریق شایسته

7-       تاکید بر اصحاب دیوان و غیر آن

 

صفویه در گستره تاریخ ایران زمین  نوشته ی مقصود علی صادقی