سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

تهران نو
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ

 

احداث کوی تهران نو

رحیم خامنه ای پور از بازرگانان آذربایجانی تبار از 1325 خورشیدی به فکر شهرک سازی افتاد و با آمد و رفت و بازدید زمین های پیرامون تهران که تقریبا به شهر پیوسته بود ، زمین های سلیمانیه را انتخاب کرد و پس از دیدار با دکتر آشتیانی داماد وثوق الدوله پیشنهاد خرید یک میلیون متر مربع از آخرین حد جنوبی زمین های سلیمانیه را به وی عرضه کرد و پس از گفتگو ها ، خامنه ای پور یک میلیون متر مربع از زمین های سلیمانیه را از قرار متری یک تومان خریداری کرد و به قطعات 200 و 300 و 400 متری با رعایت کوچه بندی و خیابان سازی تفکیک نمود و خیابان ها را نامگذاری کرد و یک میدان و خیابان اصلی هم به نام وثوق نامگذاری شد و تهران نو در شرکت عمرانی وثوق احداث شد .