سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شریعتی
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ تیر ۱۳۸۳   کلمات کلیدی: علی شریعتی

... اصلا تجدید تلخ ترین خاطره ها ، بدترین خاطره ها ، گفتن از آن روزها و شب های سیاه و سخت و آن دلهره ها و تنهایی ها و سختی ها و آن رنج ها خوب است ، لذت آور است ، باید نشست و از همه آن ها حرف زد ، چه لذتی بزرگتر از گفتگو از رنج ها و غم هائی که دیگر نیست ؟

معلم شهید علی شریعتی – گفتگوهای تنهایی صفحه 650