سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

راه توده
ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: علی شریعتی

 

 

تاریخ تکامل ،

 مال کسانی است که خودشان راه را تازه انتخاب کرده اند ،

یا راه هایی برگزیدند که هنوز انسان ها و توده ی عوام که همیشه دنباله رو هستند ،

و همیشه دیگران برایشان فکر می کنند و تصمیم می گیرند ،

از آن راه ها نمی روند .

 

از کتاب علی ، حقیقتی بر گونه اساطیر

...