سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

وظایف نبی
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

پیغمبر اکرم به واسطه آن خصوصیاتی که در دین اسلام بود در زمان خودشان به حکم قرآن و به حکم سیره خودشان دارای شئون متعددی بودند یعنی در آن واحد چند کار داشتند و چند پست را اداره می کردند:

پیغمبری و بیان احکام و دستورات الهی است که در اینجا فقط بیان کننده وحی الهی است .

قضاوت و چون قاضی حکم به عدل میکند پس قضاوت یک شان الهی است .

ریاست عامه و مدیریت اجتماع .

 

در مورد اول نبی اسلام تنها وظیفه دارد وحی الهی را بیان نماید ولی در مورد قضاوت حضرت براساس عدله و شواهد حکم می نمودند و اساس بر ظاهر قضیه بود و همچنین در مورد مسائل اجتماعی چنین بوده است و البته در این موارد به مشورت با مردم و اجتماع هم می پرداختند .

امامت از دیدگاه عامه

استاد شهید مطهری