سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جمعه و انتظار همیشگی
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شخصی

به نام خدا

 

 

باز آدینه و جمعه ای دیگر از راه رسید .

اولین جمعه بعد از ماه مبارک یه جور دیگری است .

و انتظار ها همچنان ادامه دارد تا بیاید منجی و عدالت را برپا دارد .

مظلومین و مستضعفین عالم هیچگاه در غیبت عزیز شان خوشحالی و شادمانی نخواهند داشت و همواره روزهای سختی دارند تا مگر او آید و این روزهای تلخ و سخت را خاتمه دهد.

و او خواهد آمد .