سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

زندگی تا...
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: وبگردی

 

 

زندگی با همه وسعت خویش، محفل ساکت غم خوردن نیست؛

حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست؛

اضطراب و هوس دیدن و نادیدن نیست،

زندگی جنبش جاری شدن است،

از تماشا گه آغاز حیات

تا بدانجا که خدا می داند

نقل از اینجا