سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

لحظه های عمر
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: وبگردی

مهربانم !

 در این تاریک ترین روزهای سال برایم چراغی بیاور که دلم تمنای نوری دارد حتی کورسویی .

مهربانم !

 در این روزهای تار، در این شبهای روشن از نور دیدگان، در این لحظه های وارونه ، برایم چراغی بیاور

مهربانم !

 لطفت را شامل حالمان کن ، حتی برای لحظه ای که عمری را کفایت می کند،

تو می دانی تنهایی یعنی چه، مارا تنها تگذار و دستمان را رها نکن.

 

نقل از اینجا