سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آزادی
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

موقعی که جلو انتشار عقیده­ای به زور گرفته شد مخالفان خیلی بیشتر از صاحبان آن عقیده ضرر می بینند زیرا اگر عقیده ای که به زور خاموش کرده اند صحیح باشد در این صورت همه­ی کسانی که با آن مخالفند از این فرصت گرانبها که بطلان را با حقیقت مبادله کنند محروم شده اند.

اما اگر عقیده ای اشتباه باشد خفه کنندگان آن بازهم  به هر تقدیر ، زیان برده اند چون اگر اصطکاک عقاید را آزاد می گذاشتند از برخورد حق و باطل به هم ، سیمای حقیقت زنده تر و روشن دیده می شد .

 

رساله­ای درباره­ی آزادی

نویسنده جان استوارت

مترجم جواد شیخ الاسلامی