سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سوختن
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: وبگردی

 

آتش بگیر تا بدانی چه می کشم 

احساس سوختن به تماشا نمی شود

نقل از اینجا