سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

رجوع به عقل
ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مذهبی

 

 

امروز مسئله اینترنت هیچ حرجی بهش نیست.

مثل یک بیابان وسیع است که می شود در آن هر کاری کرد.

غیبت می شود، تهمت می شود.

باید به عقلتان رجوع کنید.

 اصل و ریشه حرف را بسنجید و ببینید که به آن شخص می خورد یا نه...

من اگرحرفی بزنم رویش می ایستم ولو این که تکه تکه ام کنند ولی به حرفی که خاطر کسی را مشوش کند راضی نیستم. من از تشویش خاطر این نسل جوان می ترسم.

 

آیت الله امجد