سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قهرمان ملی
ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: وبگردی

 

 

قهرمان و ضد قهرمان نام دیگر تاریخ ایران است و مردم جان شیفته­ی این تاریخ.

اینجا همه چیز لای برگ تقدس پیچیده شده است !

 قهرمان من، ضد قهرمان توست و قهرمان تو مفلوک من.

تقدس، تعمید ناپاکیست که سراسر این تاریخ را در هم گرفته است. تاریخی که اجازه نقد را ندهد به هجو کشیده می­شود هر چه حاکمان رودر روی نقد ایستاده اند بیش از اینکه خود آسیب بینند جامعه را  آسیب زده­اند از آنروست که پهلوی دوم اجازه نقد را از مردم ستاند و حاصل آن می شود انقلاب پنجاه و هفت و اگر دربار قباد ساسانی تن به اصلاحات و نقادی های مزدک می داد هیچگاه حکومت ساسانی بدست یک قدرت بیگانه  به زوال نمی رفت.

 

نقل از وبلاگ به همین سادگی