سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نفاق
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مذهبی

حضرت جعفر پسر محمد علیه السلام امام ششم شیعیان :

سه چیز است در هر که باشد منافق است، اگر چه روزه بدارد و نماز بخواند:

آن که چون سخن گوید دروغ گوید،

و چون وعده کند خلف وعده ورزد،

و چون امینش دانند خیانت نماید.