سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حکومت کودتا
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ ،سیاست

 

آیت الله خامنه ای:

حکومت کودتایی، معلوم است چطور حکومتی است:

برمردم تحمیل و از آراءِ مردم، عقاید مردم، دلبستگی­های مردم، فرهنگ مردم و درخواست و اراده آنها هیچ نشانی نبود. آنها برای آراءِ مردم، برای خواست مردم، برای عقاید مردم، برای دین مردم و برای فرهنگ مردم، هیچ احترامی قائل نبودند؛ هیچ رابطه صمیمی و دوستانه‏ای با مردم نداشتند.

یعنی حکومت مطلقه‏ای که هیچ تعهّدی در مقابل مردم ندارد.