سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آرزوهای دروغین
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مذهبی

از قرآن کریم بر مى آید که یکى از بارزترین مصادیق استوارترین راه که قرآن به آن هدایت مى کند، پایه گذارى زندگى بر پایه­ى تحقیق و پرهیز از هر آرزوى دروغین و غلط است که بر پایه ى عقل یا نقل قطعى نباشد. زیرا انسان در هر جایگاهى که باشد، از ره­آوردهاى عقل و وحى برخوردار است که او را به راه راست هدایت مى کند.

از این رو، باید در زندگى خود حق جو باشد؛ چه تابع و مطیع باشد تا پیشوا و فرمانده ؛

 و من الناس من یجادل فى الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید .

چون ظهور آیه در آن است که جاهلى که در جهل خود مقلد است ، درباره­ى خدا از روى جهل تقلیدى به جدال بر مى خیزد و از هر شیطانى که او را رهبرى کند و بر او برترى یافته ، زمامش را به دست گیرد، پیروى مى کند. پس هر پیروى به جهت در امان ماندن از اطاعت هر رهبر شیطانى که از فرمان خدا سرپیچى مى کند، گریزى از تحقیق ندارد. جاهل در تقلیدش حق ندارد از مقلد دیگرى مثل خودش تقلید کند، بلکه ناگزیر است که در تقلیدش محقق باشد تا اطاعتش را به علم حقیقى مستند سازد، نه به گمان تقلیدى . زیرا چنین گمانى براى راهیابى به حق سودمند نیست . پس بر پیرو مطیع واجب است که تحقیق کند، تا در سرگردانى اطاعت از آن شیطان سرکش واقع نشود که بر او فرض شده ، هر کس او را ولایت بپذیرد، حتما گمراهش مى کند و به عذاب سوزان جهنم مى کشاند.

قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام

آیت الله جوادی آملی