سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قانون اساسی
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

پول و وجه دزدی را نمیتوان قانونی در بانک گذاشت و ادعا کرد که پول را به روش قانونی و مستند به حساب بانکی واریز کرده اند؛

مبنا نیز مهم است!

قانون اساسی نیز چنین و مبنای تمام قوانین است.

با تخریب قانون اساسی، میثاق ملت از میان می رود .

و چیزی برای پیوند و حکومت و قانون نمی ماند.

پس مهمتر از راه حفظ و احترام قانون اساسی، که سند بیعت و توافق ملت با حکومتگران است؛

راه دیگری نیست.

کشورهای بی قانون اساسی،

قبیله های عرفی هستند.

قانون اساسی نیز متکی به خواست مستمر مردم است،

نه میتوان قانون اساسی را بر سر مردم کوبید و نه میتوان با انکار قانون اساسی، چیز دیگری جز دیکتاتوری را ثابت کرد.

 

نقل از وبلاگ مهدی بوترابی