سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پنج نصیحت از امامپنجم
ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مذهبی

 

تو را به پنج چیز سفارش میکنم:

1ـ اگر مورد ستم واقع شدى ستم مکن،

2ـ اگر به تو خیانت کردند، خیانت مکن،

3ـ اگر تکذیبت کردند، خشمگین مشو،

4ـ اگر مدحت کنند، شاد مشو،

5ـ و اگر نکوهشت کنند بیتابى مکن.

 


محمد پسر علی الباقر العلوم علیه السلام امام پنجم شیعیان