سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قربان
ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

عید قربان

و قربانی های امسال ما

 

...

 

روزگار غریبی است