سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ظهر یکشنبه
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شخصی

 

...

ظهر یکشنبه من

جدول نیمه تموم

...