سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نازلی
ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: وبگردی ،ادبیات

ماه را گوشه باغچه کاشتم ،

به امید درختی ،

با شکوفه های پنج پر .

مهتاب آجین و نور آگین .

تا در شبانه های غربت ،

ظلمت این خانه کور ،

رنگی بگیرد .

گویی اگر رنگین کمان همیشگی بود ،

دیگر برای دیدنش

به پای شهوت باران و آفتاب نمی نشستیم .

خیره خیره،

دل دل زنان !

نازلی