سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بیکاری
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مذهبی

طى چند سال گذشته، غربی ها بیش از هر زمان دیگر احساس نموده‏اند، بیکارى نقش عمده اى در برپا شدن ناآرامیها و درگیری هاى داخلى داشته است.

لذا قیام سیاه پوستان که در لوس آنجلس آمریکا برپا گردید و دامنه آن در داخل، به اکثر نقاط ایالات آمریکا و در خارج تا بریتانیا کشیده شد، ثابت کرد که بیکارى در کنار نژادپرستى براى غرب، از روسیه و موشک هاى قاره پیمایش خطرناکترند. زیرا شرق با وجود برخورداریش از تجهیزات مدرن نظامى نتوانسته است مانند مشکل بیکارى، پیکر غرب را آماج حملات خویش قرار دهد.

از اینجاست که غرب به طور جدّى به فکر افتاده است اقتصاد آشفته و بحرانى خویش، ناشى از بیکارى کشنده را سامان بخشد. برخى آمارها نشان مىدهد که در اروپا نزدیک به 20 میلیون بیکار وجود دارد. حال اگر ما فرض کنیم که هریک ازاین افراد دو نفر را اداره می کند می توان نتیجه گرفت که این فرد و دو نفرى که تحت پوشش وى هستند مبدّل به بارى اضافى براى جامعه می شوند و همینطور رقم بیکاران افزایش می یابد.

البته می بایست نسبت کسانى که تن به کار نمی دهند که تعدادشان هم زیاد است را نیز به بیکاران اضافه نمود چون اینها هم به دیگران متکى هستند و از دسترنج دیگران می خورند.

بنا بر این بیکارى مشکلى مضاعف است و بابت آن فساد و دزدى و قتل و تجاوز به مردم افزایش می یابد.

 

آیت الله العظمی سید محمد شیرازی